Ledarhundar

Ledarhunden är ett levande hjälpmedel för synskadade. Hunden är ett ovärderligt hjälpmedel vid förflyttning från plats till plats. Den blir även en högt älskad  familjemedlem.

I Sverige finns idag c:a 300 ledarhundar. De vanligaste raserna är Labrador och Schäfer samt någon annan ras som kan tas fram vid speciella behov.

Synskadades Riksförbund är idag de som sköter tilldelning och upphandling av ledarhundar, de köper man in från olika leverantörer man har avtal med. I dagsläget är det Myndigheten för delaktighet som ska ta över detta från och med 1:a april 2024.

Under menyn ledarhundar finns mer underkategorier att läsa.

Har ni några andra frågor kring ledarhundar går det bra att maila till: info@ledarhunden.se