Fåglar

Ett litet fågelbo på landet
Ett litet bo vid verandan på landet.