Om ledarhundar

Ledarhunden är ett levande hjälpmedel för synskadade. Hunden är en ovärderlig hjälp vid förflyttning från plats till plats. Den blir även en högt älskad  familjemedlem.

I Sverige finns idag c:a 300 ledarhundar. De vanligaste raserna är Labrador och Schäfer samt någon annan ras som kan tas fram vid speciella behov.

Synskadades Riksförbund är det idag som sköter tilldelning och upphandling av ledarhundar, de köps in från olika leverantörer som man har avtal med.

Under menyn ledarhundar finns mer underkategorier.

Har ni några andra frågor kring ledarhundar går det bra att maila till: info@ledarhunden.se