Om ledarhundar

Ledarhunden är ett levande hjälpmedel för synskadade. Hunden är en ovärderlig hjälp vid förflyttning från plats till plats. Den blir även en högt älskad  familjemedlem.

I Sverige finns idag c:a 300 ledarhundar. De vanligaste raserna är Labrador och Schäfer samt någon annan ras som kan tas fram vid speciella behov.

Synskadades Riksförbund är idag de som sköter tilldelning och upphandling av ledarhundar, de köper man in från olika leverantörer man har avtal med.

Under menyn ledarhundar finns mer underkategorier att läsa.

Har ni några andra frågor kring ledarhundar går det bra att maila till: info@ledarhunden.se