Ansöka om ledarhund

Vad gäller om man vill ansöka om ledarhund.

Personer med synnedsättning som vill ha en ledarhund, ansöker om det hos syncentralen som sedan tar kontakt med Synskadades Riksförbund. Ledarhundsverksamheten gör sedan ett hembesök hos den sökande. Om en konsulent bedömer att man uppfyller kriterierna för att tilldelas en ledarhund, får man en kallelse till en informationskurs.

Efter kursen gör instruktörerna en gemensam bedömning med er om en ledarhund skulle vara ett lämpligt hjälpmedel, om en hund innebär en större frihet och ett ökat oberoende för er. Efter det så börjar arbetet med att hitta en lämplig hund. Mycket skall stämma för att hund och förare ska trivas och fungera tillsammans.

Personer med synnedsättning som vill ha en ledarhund, lämnar in en ansökan till sin syncentral som i sin tur kontaktar Synskadades Riksförbund. En av SRF:s konsulenter gör därefter ett hembesök hos den sökande. Om konsulenten bedömer att den sökande uppfyller kriterierna för att tilldelas en ledarhund, får han eller hon en kallelse till en informationskurs.

Efter Informationskursen gör instruktörerna och den sökande en gemensam bedömning om en ledarhund skulle vara ett lämpligt hjälpmedel, det vill säga om hunden skulle innebära en större frihet och ett ökat oberoende för den sökande. Därefter börjar arbetet med att finna en lämplig hund. Det är mycket som ska stämma för att hund och förare ska trivas ihop.

Ta en riktig fundering länge om hund är det rätta för just dig, det krävs mycket av dig som person att vilket väder det än är så måste hunden  komma ut och rastas och få sin dagliga dos av promenad och skötsel. Om ni bestämmer Er om hund så är det ett fantastiskt hjälpmedel.